0

เป็นคดีได้หรือไม่


แชทล่อล่วงสาวมาขายบริการ
(ไม่ใช่สมาชิก)
เมื่อ » 2018-07-15 15:43:48 (IP : , ,27.55.82.51 ,, )
มีคนแชทชวนเด็กสาวมาขายบริการให้กับตนเองโดยคนแชท
หาเป็นคนรู้จักแต่เด็กไม่ชอบพฤติกรรมเอาผิดได้
หรือไม่อย่างไหร


Please login for write message