0

รับปรึกษาและว่าความทั่วราชอาณาจักร โดยทนายความมืออาชีพ


ทนายกาญจน์
(Admin)
เมื่อ » 2013-01-29 11:15:15 (IP : , ,171.97.139.80 ,, Admin Post)
Admin Edit : 2018-03-02 16:32:28
สำนักกฎหมายสรรพเนติ ทนายความ รับปรึกษาและว่าความทั่วราชอาณาจักร
- คดีแพ่ง ขับไล่ มรดก ที่ดิน บัตรเครดิต สัญญาซื้อขาย จำนอง จำนำ ละเมิดเรียกค่าเสียหาย กู้ยืม ฯลฯ
- คดีอาญา ยักยอก ลักทรัพย์ ฉ้อโกง ยาเสพย์ติด ฆ่า พยายามฆ่า ข่มขืน กระทำชำเรา เช็ค ปลอมเอกสารชิงทรัพย์ รับของโจร  ฯลฯ 
- คดีทรัพย์สินทางปัญญา สิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
- คดีล้มละลาย ฟื้นฟูกิจการ
- คดีแรงงาน เลิกจ้างไม่เป็นธรรม ผิดสัญญาจ้าง ค่าชดเชย ค่าล่วงเวลา ฯลฯ 

     ยินดีให้คำปรึกษาแก่ทุกท่าน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ โดยทีมงานทนายความมืออาชีพ เฉพาะด้าน โดยท่านสามารถ ติดต่อได้ทางหมายเลข 0971176877 หรือสามารถตั้งกระทู้สอบถามผ่านทางเว็บบอร์ดนี้ พร้อมข้อมูลและหมายเลขโทรกลับ ทนายของทางสำนักงานจะตอบคำถามแก้ไขปัญหาให้แก่ท่านพร้อมคำแนะนำ ให้แก่ท่านอย่างเต็มความสามารถ

 Please login for write message